آخر بازی در شطرنج

محصول جدید

عنوان : آخر بازی در شطرنج
شابک : 9786001301483

نویسنده : Karsten Muller

مترجم: محمد خیر خواه ثایت قدم

ناشر: شباهنگ

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 140

دانلود کتاب آخر بازی در شطرنج (مقدمه و فهرست)

جزییات بیشتر

450,000 ریال

اطلاعات بیشتر

کتاب شطرنج : آخر بازی در شطرنج

در شطرنج نتیجه بسیاری از بازی ها در مرحله آخر بازی مشخص می شود. پاداش تلاش و اندیشه برتر و یا آخرین فرصت جلوگیری از پیروزی حریف در این مرحله نمایان می شود. تنها با آگاهی از چند تکنیک به خوبی می داند باید چه پوزیسیونی را ایجاد کند یا از شکل گیبری کدام پوزیسیون دوری گزیند.

این کتاب با معرفی شیوه هابی مات بنیادین در مرحله آخر بازی و ساده ترین فرم های نمونه وار در آخر بازی پیاده، تمام اطلاعات پایه مورد نیاز برای بازیکنان باشگاهی و حتی بالاتررا فراهم می کند. مولر با دقت بسیار و قدم به قدم خواننده را با تکنیک ها و مانورهای شگفت انگیز آخر بازی آشنا می کند و با آگاه سازی منطق تمامی حرکات فوق، آنها را آموزش می دهد.

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

در سرتاسر کتاب شگردهای بسیار زیبای آخر بازی معرفی می گردند که می توان بعدا از آنها در بازی با دوستان، آشنایان و یا حتی حریفان جدی خود در مسابقات استفاده و آنها را شوکه کرد.

کتاب آخر بازی در شطرنج شیوه لذت بخشی برای یادگیری آخر بازی ارائه می کند و به عنوان یک دوره ی آموزشی کامل کاربرد دارد. محتوای کتاب توسط یکی از معتبر ترین اساتید آخر بازی شطرنج جهان تهیه شده است که مهارت پایه آخر بازی را برای هر علاقه مندی ایجاد می کند و این مهارت در طول تکوین بعدی مهارت های شطرنجی او رشد خواهد کرد.

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

کارستن مولر استاد بزرگ آلمانی در واقع یکی از معتبرترین و مطرح ترین نویسندگان آخر بازی در جهان است و هر وقت یک اتفاق جالب در آخر بازی و در سطوح بسیار بالای شطرنج رخ می دهد، همه  شطرنج بازان جهان می دانند که خیلی زود موضوع توسط مولر کالبدشکافی و تشریح می گردد. فرقی نمیکند نوشته او برای چه سطحی تهیه شده باشد، در همه نوشته های او عشق  و حرارتش نسبت به آخر بازی موج  می زند. شاهکار دیگر او به نام اصول آخر بازی در شطرنج با همکاری فرانک لامپرشت در انتشارات گامبیت به عنوان انجیل آخر بازی تلقی می شود و مگنوس کارلسن قهرمان کنونی شطرنج جهان آن را بارها در دوره نوجوانی خود عمیقا مطالعه کرده است.

محمد خیرخواه (کانال منابع آموزشی شطرنج) :

در اینجا پس از معرفی کوتاه کتاب متن اشاره شده را مطرح خواهم کرد شاید ارائه فهرست مطالب کتاب آخربازی معرف کاملی از محتویات آن باشد که در اینجا فهرست کتاب را عیناً ارائه می کنم :

مقدمه مترجم
مقدمه مؤلف
آخربازی چه ویژگی خاصی دارد؟
ماتهای پایه
درس 1 مات با وزیر
درس 2 مات با دو رُخ
درس 3 مات با رُخ: شیوه اوّل
درس 4 مات با رُخ: شیوه دوّم
درس 5 مات با دو فیل
آخربازی پیاده
درس 6 قاعده مربع
درس 7 خانههای کلیدی
درس 8 تقابل
درس 9 شاه و پیادهرُخ در برابر شاه
درس 10 شاه و پیاده: پیادههای مسدود
درس 11 شاه و پیاده: مسابقه پیادهها
درس 12 هندسه شاه
درس 13 پیاده رونده حمایت شده
درس 14 مانورمثلثی و تقابل دور
درس 15 قاعده بار
درس 16 پیادهها در یک جناح
درس 17 پیاده رونده دور
درس 18 بسیج اکثریت پیادهای
درس 19 شکاف پیادهای
اسب در برابر فیل
درس 20 اسب در برابر پیادهها
درس 21 آخربازی پیاده با یک اسب اضافه
درس 22 آخربازی اسب
درس 23 فیل در برابر پیاده
درس 24 آخربازی پیاده با یک فیل اضافه
درس 25 فیلهای همرنگ )قسمت اوّل(
درس 26 فیلهای همرنگ )قسمت دوّم(
درس 27 فیلهای ناهمرنگ )قسمت اوّل(
درس 28 فیلهای ناهمرنگ )قسمت دوّم(
درس 29 فیل در برابر اسب: وقتی فیل برتری دارد
درس 30 فیل در برابر اسب: وقتی اسب برتری دارد
آخربازی رُخ
درس 31 رُخ در برابر پیاده )قسمت اوّل(
درس 32 رُخ در برابر پیاده )قسمت دوّم(
درس 33 رُخ در برابر چند پیاده
درس 34 آخربازی رُخ )قسمت اوّل(
درس 35 آخربازی رُخ )قسمت دوّم( تساویهای معجزهآسا
درس 36 آخربازی رُخ )قسمت سوّم( پیروزی با لوسِنا
درس 37 آخربازی رُخ )قسمت چهارم( شیوههای بُریدن شاه
درس 38 آخربازی رُخ )قسمت پنجم( پیادههای رُخ متفاوتند
درس 39 آخربازی رُخ )قسمت ششم( رُخ و پیاده رونده
درس 40 آخربازی رُخ )قسمت هفتم( مهاجم خوب، مدافع ضعیف
رُخ و سوارهای سبک
درس 41 رُخ در برابر اسب)بدون پیاده(
درس 42 رُخ در برابر اسب)با پیاده(
درس 43 رُخ در برابر فیل)بدون پیاده(
درس 44 رُخ در برابر فیل)با پیاده(
آخربازی وزیر
درس 45 وزیر در برابر پیاده
درس 46 آخربازی وزیر)قسمت اول(
درس 47 آخر بازی وزیر)قسمت دوم(
درس 48 وزیر در برابر رُخ)بدون پیاده(
و نهایتاً
درس 49 مات با فیل و اسب)قسمت اول(
درس 50 مات با فیل و اسب)قسمت دوم(
مهارت آخربازی خود را بیازمائید
پاسخ مسائل
منابع
برای پیشرفت بعدی خود چه کنیم؟

در ادامه مقدمه کوتاهی توسط نویسنده و مترجم ارائه شطده است و پس از آن به معرفی خصوصیات آخر بازی پرداخته است که به توصیه استاد مرتضوی در اینجا آن را ارائه می کنم:

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

آخربازی چه ویژگی خاصی دارد؟

به طور کلی بازی شطرنج سه مرحله دارد: گشایش، وسط بازی و آخربازی. در مرحله گشایش جدال بازیکنان در خروج سوارها و استقرار آنان در خانه های بهتر است. در مرحله وسط بازی به موازات مبارزه با طرح های حریف طرحهای متفاوتی اتخاذ می شود. ممکن است در این راه مستقیما به شاه حریف حمله ور شد و با هدف فقط تسلط بر پوزیسیون باشد. در مرحله وسط بازی باید از شاه به دقت محافظت کرد و هر حرکت ارزش بسیار گران بهائی دارد. بعد از تعویض چند سوار به مرحله آخر بازی می رسیم. چرا این مرحله با وسط بازی متفاوت است؟ و چرا شطرنج بازان بین این دو مرحله تفاوت قائلند؟ با اینکه نوبت حرکت هنوز بسیار با ارزش است و حمله های ماتی و ارائه قربانی امکان پذیر است اما اختلافات عمده ای نیز وجود دارد. اولا جدال اصلی بر سر ترفیع پیاده هاست و ثانيا طرح ریزی بلند مدت و محاسبات طولانی اهمیت فوق العاده پیدا می کند. به دو عامل ویژه دیگر نیز باید اشاره کرد:

نقش شاه

در مرحله آخربازی نقش شاه کاملا تغییر می کند. در وسط بازی معمولا شاه را در پشت صفی از پیاده ها پنهان می کنند. از آنجائی که در مرحله آخر بازی قدرت آتش بار دشمن کاهش پیدا کرده لذا شاه می تواند نقش فعالی در بازی داشته باشد. در حقیقت این نقش را باید داشته باشد. اگر از شاه خود استفاده نکنید و دشمن شاه فعال داشته باشد پس در جدال خود یک مهره کمتر خواهید داشت. شاه به خوبی می تواند علاوه بر بلوکه کردن پیاده دشمن از پیاده های خویش نیز حمایت کند. با نفوذ به پوزیسیون دشمن و حمله به سوارها و پیاده ها آن را تخریب کرده و حتی در حمله ماتی علیه شاه حریف مشارکت کند! لذا هر زمان که احساس کردید وارد مرحله آخربازی شده اید؟ و به محض اینکه شرایط حضور شاه در میدان نبرد مهیا شد حتما در طرح های فعال خود از نقش آفرینی شاه استفاده کنید.

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

اجازه حرکت یا فقط یک بار اضافی بر دوش شما؟

در مرحله گشایش و وسط بازی اجازه حرکت یا همان نوبت حرکت بسیار مهم است. در بعضی مواقع حتی لازم است برای کسب زمان و اجرای یک حرکت بیشتر قربانی دهیم. البته این موضوع در آخربازی نیز صادق است اما این موضوع تنها یک روی سکه است. فرض کنید موقعیت سوارها و پیاده های مدافع در بهترین خانه های ممکن قرار دارند و این حقیقت که مجبور است حرکت کند منجر به تخریب پوزیسیون او خواهد شد چون مجبور است سوار خود را از بهترین خانه خود خارج ساخته یا ساختار پیادهای خود را تضعیف کند. کسانی که تجربه آخربازی دارند از این موضوع برای کسب برتری استفاده می کنند و حتی بر مبنای آن طرح ریزی می کنند. به این حالت که اجازه حرکت یک بار اضافی ناخوشایند است، زوگزوانگ گویند. تلفظ این لغت آلمانی برای انگلیسی زبانان ممکن است اندکی مشکل باشد ولی علی رغم اینکه نتوانید آن را به زبان آورید اما خیلی زود از این ایده در بازی های خود استفاده خواهید کرد و شاید هم قبلا این کار را کرده اید.

لطفا برای ادامه و کسب اطلاعات بیشتر به فایل پی دی اف پیوست شده در قسمت دانلود پایین این صفحه مراجعه نمایید.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آخر بازی در شطرنج

آخر بازی در شطرنج

نویسنده : Karsten Muller

مترجم: محمد خیر خواه ثایت قدم

ناشر: شباهنگ

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 140

دانلود کتاب آخر بازی در شطرنج (مقدمه و فهرست)

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

دانلود

آخر بازی در شطرنج کارستن مولر

معرفی و مروری بر کتاب آخر بازی در شطرنج کارستن مولر

دانلود (485.7k)