آخر بازی در شطرنج

محصول جدید

عنوان : آخر بازی در شطرنج
شابک : 9786001301483

نویسنده : Karsten Muller

مترجم: محمد خیر خواه ثایت قدم

ناشر: شباهنگ

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 140

دانلود کتاب آخر بازی در شطرنج (مقدمه و فهرست)

توجه : این کتاب در صورتی که در ماه های آینده تجدید چاپ شود حداقل 630000 ریال قیمت خواهد داشت.

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

850,000 ریال

اطلاعات بیشتر

کتاب شطرنج : آخر بازی در شطرنج

در شطرنج نتیجه بسیاری از بازی ها در مرحله آخر بازی مشخص می شود. پاداش تلاش و اندیشه برتر و یا آخرین فرصت جلوگیری از پیروزی حریف در این مرحله نمایان می شود. تنها با آگاهی از چند تکنیک به خوبی می داند باید چه پوزیسیونی را ایجاد کند یا از شکل گیبری کدام پوزیسیون دوری گزیند.

این کتاب با معرفی شیوه هابی مات بنیادین در مرحله آخر بازی و ساده ترین فرم های نمونه وار در آخر بازی پیاده، تمام اطلاعات پایه مورد نیاز برای بازیکنان باشگاهی و حتی بالاتررا فراهم می کند. مولر با دقت بسیار و قدم به قدم خواننده را با تکنیک ها و مانورهای شگفت انگیز آخر بازی آشنا می کند و با آگاه سازی منطق تمامی حرکات فوق، آنها را آموزش می دهد.

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

در سرتاسر کتاب شگردهای بسیار زیبای آخر بازی معرفی می گردند که می توان بعدا از آنها در بازی با دوستان، آشنایان و یا حتی حریفان جدی خود در مسابقات استفاده و آنها را شوکه کرد.

کتاب آخر بازی در شطرنج شیوه لذت بخشی برای یادگیری آخر بازی ارائه می کند و به عنوان یک دوره ی آموزشی کامل کاربرد دارد. محتوای کتاب توسط یکی از معتبر ترین اساتید آخر بازی شطرنج جهان تهیه شده است که مهارت پایه آخر بازی را برای هر علاقه مندی ایجاد می کند و این مهارت در طول تکوین بعدی مهارت های شطرنجی او رشد خواهد کرد.

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

کارستن مولر استاد بزرگ آلمانی در واقع یکی از معتبرترین و مطرح ترین نویسندگان آخر بازی در جهان است و هر وقت یک اتفاق جالب در آخر بازی و در سطوح بسیار بالای شطرنج رخ می دهد، همه  شطرنج بازان جهان می دانند که خیلی زود موضوع توسط مولر کالبدشکافی و تشریح می گردد. فرقی نمیکند نوشته او برای چه سطحی تهیه شده باشد، در همه نوشته های او عشق  و حرارتش نسبت به آخر بازی موج  می زند. شاهکار دیگر او به نام اصول آخر بازی در شطرنج با همکاری فرانک لامپرشت در انتشارات گامبیت به عنوان انجیل آخر بازی تلقی می شود و مگنوس کارلسن قهرمان کنونی شطرنج جهان آن را بارها در دوره نوجوانی خود عمیقا مطالعه کرده است.

محمد خیرخواه (کانال منابع آموزشی شطرنج) :

در اینجا پس از معرفی کوتاه کتاب متن اشاره شده را مطرح خواهم کرد شاید ارائه فهرست مطالب کتاب آخربازی معرف کاملی از محتویات آن باشد که در اینجا فهرست کتاب را عیناً ارائه می کنم :

مقدمه مترجم
مقدمه مؤلف
آخربازی چه ویژگی خاصی دارد؟
ماتهای پایه
درس 1 مات با وزیر
درس 2 مات با دو رُخ
درس 3 مات با رُخ: شیوه اوّل
درس 4 مات با رُخ: شیوه دوّم
درس 5 مات با دو فیل
آخربازی پیاده
درس 6 قاعده مربع
درس 7 خانههای کلیدی
درس 8 تقابل
درس 9 شاه و پیادهرُخ در برابر شاه
درس 10 شاه و پیاده: پیادههای مسدود
درس 11 شاه و پیاده: مسابقه پیادهها
درس 12 هندسه شاه
درس 13 پیاده رونده حمایت شده
درس 14 مانورمثلثی و تقابل دور
درس 15 قاعده بار
درس 16 پیادهها در یک جناح
درس 17 پیاده رونده دور
درس 18 بسیج اکثریت پیادهای
درس 19 شکاف پیادهای
اسب در برابر فیل
درس 20 اسب در برابر پیادهها
درس 21 آخربازی پیاده با یک اسب اضافه
درس 22 آخربازی اسب
درس 23 فیل در برابر پیاده
درس 24 آخربازی پیاده با یک فیل اضافه
درس 25 فیلهای همرنگ )قسمت اوّل(
درس 26 فیلهای همرنگ )قسمت دوّم(
درس 27 فیلهای ناهمرنگ )قسمت اوّل(
درس 28 فیلهای ناهمرنگ )قسمت دوّم(
درس 29 فیل در برابر اسب: وقتی فیل برتری دارد
درس 30 فیل در برابر اسب: وقتی اسب برتری دارد
آخربازی رُخ
درس 31 رُخ در برابر پیاده )قسمت اوّل(
درس 32 رُخ در برابر پیاده )قسمت دوّم(
درس 33 رُخ در برابر چند پیاده
درس 34 آخربازی رُخ )قسمت اوّل(
درس 35 آخربازی رُخ )قسمت دوّم( تساویهای معجزهآسا
درس 36 آخربازی رُخ )قسمت سوّم( پیروزی با لوسِنا
درس 37 آخربازی رُخ )قسمت چهارم( شیوههای بُریدن شاه
درس 38 آخربازی رُخ )قسمت پنجم( پیادههای رُخ متفاوتند
درس 39 آخربازی رُخ )قسمت ششم( رُخ و پیاده رونده
درس 40 آخربازی رُخ )قسمت هفتم( مهاجم خوب، مدافع ضعیف
رُخ و سوارهای سبک
درس 41 رُخ در برابر اسب)بدون پیاده(
درس 42 رُخ در برابر اسب)با پیاده(
درس 43 رُخ در برابر فیل)بدون پیاده(
درس 44 رُخ در برابر فیل)با پیاده(
آخربازی وزیر
درس 45 وزیر در برابر پیاده
درس 46 آخربازی وزیر)قسمت اول(
درس 47 آخر بازی وزیر)قسمت دوم(
درس 48 وزیر در برابر رُخ)بدون پیاده(
و نهایتاً
درس 49 مات با فیل و اسب)قسمت اول(
درس 50 مات با فیل و اسب)قسمت دوم(
مهارت آخربازی خود را بیازمائید
پاسخ مسائل
منابع
برای پیشرفت بعدی خود چه کنیم؟

در ادامه مقدمه کوتاهی توسط نویسنده و مترجم ارائه شطده است و پس از آن به معرفی خصوصیات آخر بازی پرداخته است که به توصیه استاد مرتضوی در اینجا آن را ارائه می کنم:

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

آخربازی چه ویژگی خاصی دارد؟

به طور کلی بازی شطرنج سه مرحله دارد: گشایش، وسط بازی و آخربازی. در مرحله گشایش جدال بازیکنان در خروج سوارها و استقرار آنان در خانه های بهتر است. در مرحله وسط بازی به موازات مبارزه با طرح های حریف طرحهای متفاوتی اتخاذ می شود. ممکن است در این راه مستقیما به شاه حریف حمله ور شد و با هدف فقط تسلط بر پوزیسیون باشد. در مرحله وسط بازی باید از شاه به دقت محافظت کرد و هر حرکت ارزش بسیار گران بهائی دارد. بعد از تعویض چند سوار به مرحله آخر بازی می رسیم. چرا این مرحله با وسط بازی متفاوت است؟ و چرا شطرنج بازان بین این دو مرحله تفاوت قائلند؟ با اینکه نوبت حرکت هنوز بسیار با ارزش است و حمله های ماتی و ارائه قربانی امکان پذیر است اما اختلافات عمده ای نیز وجود دارد. اولا جدال اصلی بر سر ترفیع پیاده هاست و ثانيا طرح ریزی بلند مدت و محاسبات طولانی اهمیت فوق العاده پیدا می کند. به دو عامل ویژه دیگر نیز باید اشاره کرد:

نقش شاه

در مرحله آخربازی نقش شاه کاملا تغییر می کند. در وسط بازی معمولا شاه را در پشت صفی از پیاده ها پنهان می کنند. از آنجائی که در مرحله آخر بازی قدرت آتش بار دشمن کاهش پیدا کرده لذا شاه می تواند نقش فعالی در بازی داشته باشد. در حقیقت این نقش را باید داشته باشد. اگر از شاه خود استفاده نکنید و دشمن شاه فعال داشته باشد پس در جدال خود یک مهره کمتر خواهید داشت. شاه به خوبی می تواند علاوه بر بلوکه کردن پیاده دشمن از پیاده های خویش نیز حمایت کند. با نفوذ به پوزیسیون دشمن و حمله به سوارها و پیاده ها آن را تخریب کرده و حتی در حمله ماتی علیه شاه حریف مشارکت کند! لذا هر زمان که احساس کردید وارد مرحله آخربازی شده اید؟ و به محض اینکه شرایط حضور شاه در میدان نبرد مهیا شد حتما در طرح های فعال خود از نقش آفرینی شاه استفاده کنید.

ارستن مولر نویسنده آخر بازی در شطرنج

اجازه حرکت یا فقط یک بار اضافی بر دوش شما؟

در مرحله گشایش و وسط بازی اجازه حرکت یا همان نوبت حرکت بسیار مهم است. در بعضی مواقع حتی لازم است برای کسب زمان و اجرای یک حرکت بیشتر قربانی دهیم. البته این موضوع در آخربازی نیز صادق است اما این موضوع تنها یک روی سکه است. فرض کنید موقعیت سوارها و پیاده های مدافع در بهترین خانه های ممکن قرار دارند و این حقیقت که مجبور است حرکت کند منجر به تخریب پوزیسیون او خواهد شد چون مجبور است سوار خود را از بهترین خانه خود خارج ساخته یا ساختار پیادهای خود را تضعیف کند. کسانی که تجربه آخربازی دارند از این موضوع برای کسب برتری استفاده می کنند و حتی بر مبنای آن طرح ریزی می کنند. به این حالت که اجازه حرکت یک بار اضافی ناخوشایند است، زوگزوانگ گویند. تلفظ این لغت آلمانی برای انگلیسی زبانان ممکن است اندکی مشکل باشد ولی علی رغم اینکه نتوانید آن را به زبان آورید اما خیلی زود از این ایده در بازی های خود استفاده خواهید کرد و شاید هم قبلا این کار را کرده اید.

لطفا برای ادامه و کسب اطلاعات بیشتر به فایل پی دی اف پیوست شده در قسمت دانلود پایین این صفحه مراجعه نمایید.

کتاب شطرنج آخر بازی در شطرنج نوشته Karsten Muller چگونه کتابی است؟

کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" (به انگلیسی: "Chess Endgames for Kids") نوشته کارستن مولر (Karsten Muller) یک کتاب آموزشی درباره ی پایان بازی ها در شطرنج برای کودکان است. این کتاب به صورت جذاب و آموزنده به کودکان کمک می کند تا در مراحل پایانی بازی های شطرنج، بهبود یابند و استراتژی ها و تکنیک های مورد نیاز را بیاموزند.

کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" با استفاده از نمودارها، تصاویر رنگی و تمرین های تعاملی، به کودکان کمک می کند تا با انواع مختلف پایان بازی ها آشنا شوند، از جمله پایان بازی با وزیر و فرزندان، پایان بازی با فلکه ها و پیاده ها، پایان بازی با شاه و پیاده ها و پایان بازی با شاه و فرزندان. هر مرحله به صورت جداگانه و با ارائه ی تمرین ها و مثال های کاربردی، به کودکان کمک می کند تا بتوانند تکنیک ها و استراتژی های مورد نیاز را در هر پایان بازی متوجه شوند و با استفاده از آن ها، بازی خود را به بهترین شکل به پایان برسانند.

کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" توسط کارستن مولر به زبانی ساده و قابل درک برای کودکان نوشته شده است و به صورت کامل و جامع به تمام جنبه های پایان بازی ها در شطرنج پرداخته است. این کتاب برای کودکانی که به بازی شطرنج علاقه مندند و می خواهند در مراحل پایانی بازی ها توانایی بهبود یابند، یک منبع آموزشی بسیار مفید است. برخلاف کتاب های پیچیده تر برای بازیکنان حرفه ای، این کتاب به زبان ساده و با استفاده از تصاویر و تمرین های تعاملی، مفاهیم پیچیده را به کودکان توضیح می دهد و آن ها را به تمرین و تقویت مهارت هایشان ترغیب می کند.

هر فصل از کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به یک مرحله از پایان بازی ها می پردازد و با ارائه ی تمرین ها و مثال های کاربردی، به کودکان کمک می کند تا با استراتژی ها، تکنیک ها و مواقع مختلف در پایان بازی ها آشنا شوند. همچنین، کتاب شامل توصیه ها و راهنمایی هایی است که به کودکان کمک می کند تا بهترین انتخاب ها را در پایان بازی ها انجام دهند و در نهایت به نتیجه ی مطلوب برسند.

کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" مناسب برای کودکانی است که با مبانی ابتدایی شطرنج آشنا هستند و می خواهند در مراحل پایانی بازی ها بهبود یابند و تکنیک های پایان بازی را به خوبی یاد بگیرند. این کتاب می تواند به عنوان یک راهنمای کامل و کاربردی برای کودکان علاقه مند به شطرنج و همچنین برای مربیان و والدینی که می خواهند کودکان خود را در یادگیری شطرنج همراهی کنند، مورد استفاده قرار گیرد.
مزیت های دیگر کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" عبارتند از:

تدریس مراحل پایانی بازی ها: کتاب به طور جامع و کامل به تمام مراحل پایانی بازی ها از جمله مات های پایه، توانها و ترکیبات، انتقال به پایان بازی، و پیشروی به پایان بازی پرداخته و با استفاده از تمرین ها و مثال ها، مهارت های پایان بازی را به کودکان آموزش می دهد.

آموزش استراتژی ها و تکنیک های پایان بازی: کتاب برای کودکان بهترین راه حل ها و استراتژی های موثر در مراحل پایانی بازی ها را توضیح می دهد. این استراتژی ها و تکنیک ها کودکان را قادر می سازند تا بهترین انتخاب ها را در هر مرحله انجام دهند و به پیروزی برسند.

استفاده از تصاویر و تمرین های تعاملی: کتاب با استفاده از تصاویر و تمرین های تعاملی، به کودکان کمک می کند تا مفاهیم پیچیده را به صورت گام به گام و با تمرین های عملی درک کنند. این روش آموزشی جذاب و جالب برای کودکان است و باعث می شود آن ها با لذت و انگیزه بیشتری به یادگیری پایان بازی ها بپردازند.

راهنمایی های عملی: کتاب شامل راهنمایی های عملی برای کودکان است که به آن ها کمک می کند در هنگام بازی و تصمیم گیری در مراحل پایانی بازی ها، بهترین انتخاب ها را انجام دهند. این راهنمایی ها می توانند به کودکان اعتماد به نفس بیشتری دربازی کردن و افزایش مهارت های شطرنجی شان کمک کنند.

تمرین های تنوع بخش: کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" تمرین های تنوع بخشی را ارائه می دهد که به کودکان کمک می کند تا مهارت های خود را در مراحل پایانی بازی ها بهبود بخشند. این تمرین ها از سطوح مبتدی تا پیشرفته متنوع هستند و به کودکان امکان می دهند با تمرین کردن و تکرار، مهارت های خود را تقویت کنند.

آموزش مفاهیم پایه شطرنج: علاوه بر آموزش مراحل پایانی بازی ها، کتاب همچنین به طور کوتاه به مفاهیم پایه شطرنج مانند قطعه ها، حرکات قطعه ها، قواعد شاه، قواعد حرکت و طبقه بندی قطعات پرداخته و کودکان را با اصول اساسی شطرنج آشنا می کند.

طراحی جذاب و آموزنده: کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" با طراحی جذاب و آموزنده ای ارائه شده است که کودکان را به خواندن و یادگیری ترغیب می کند. این کتاب با استفاده از تصاویر رنگارنگ، نمودارها، و تمرین های تعاملی، یادگیری را به یک تجربه شاد و مفرح برای کودکان تبدیل می کند.

کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" نوشته Karsten Muller یک منبع بسیار مفید برای کودکانی است که علاقه مند به یادگیری و بهبود مهارت های شطرنجی خود هستند. با ارائه مراحل پایانی بازی ها، استراتژی ها، و تمرین های تنوع بخش، این کتاب به کودکان کمک می کند تا بهبود قابل توجهی در بازی شطرنج خود داشته باشند. همچنین، با ارائه مفاهیم پایه شطرنج و طراحی جذاب، این کتاب به کودکان امکان می دهد با لذت بیشتری شطرنج را یاد بگیرند و مهارت هایشان را تقویت کنند.

از ویژگی های دیگر کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" می توان به طرح های جذاب صفحات، تمرین های تعاملی و متناسب با سطوح مختلف شطرنجی، توضیحات ساده و روان، و همچنین رویکرد کاربردی و عملی به یادگیری و بهبود بازی شطرنج اشاره کرد.

در نتیجه، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" یک منبع بسیار ارزشمند برای کودکانی است که می خواهند بازی شطرنج خود را بهبود بخشند و به مهارت های شطرنجی خود پیشرفت کنند. این کتاب با رویکرد آموزشی متناسب با سطوح کودکان، طراحی جذاب، و تمرین های تعاملی، به آنها کمک می کند تا با لذت بیشتری شطرنج را یاد بگیرند و بهبود یابند.

مزایای کتاب شطرنج آخر بازی در شطرنج چیست؟

کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" نوشته Karsten Muller بسیاری از مزایا و فواید برای خوانندگان خود دارد. برخی از مزایای این کتاب عبارتند از:

آموزش مفاهیم پایه شطرنج: کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به کودکان بازی شطرنج را با ارائه مفاهیم پایه شروع می کند و به آنها کمک می کند تا با اصول و قواعد این بازی آشنا شوند. این کتاب به زبان ساده و روان توضیحاتی را ارائه می دهد که برای کودکان قابل فهم است.

تمرین های تنوع بخش: کتاب شامل تمرین های تنوع بخشی است که به کودکان امکان می دهد مهارت های شطرنجی خود را تمرین کنند و توانایی های جدیدی کسب کنند. این تمرین ها با توجه به سطوح مختلف شطرنجی طراحی شده اند تا به تدریج کودکان را به سوی سطوح پیشرفته تر هدایت کنند.

طراحی جذاب: طراحی صفحات کتاب شطرنج برای کودکان جذاب است و با استفاده از تصاویر و نمودارها به کودکان کمک می کند تا به صورت بصری با مفاهیم شطرنج آشنا شوند و به آنها کمک می کند تا بازی شطرنج را با لذت بیشتری یاد بگیرند.

رویکرد کاربردی و عملی: کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به کودکان یک رویکرد کاربردی و عملی به یادگیری شطرنج ارائه می دهد. تمرین ها و مفاهیم آموزش داده شده در این کتاب به کودکان کمک می کند تا

به صورت عملی و عملگرا با شطرنج آشنا شوند و بتوانند این مفاهیم را در بازی های واقعی شطرنج خود به کار ببرند.

پوشش اصول پایانی شطرنج: کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به صورت جامع به اصول پایانی شطرنج پرداخته است. این کتاب به کودکان آموزش می دهد که چگونه در پایان بازی ها وقتی که تعداد قطعات کاهش پیدا کرده و برنده تعیین می شود، بهترین تصمیم ها را بگیرند.

توسعه مهارت های تصمیم گیری: بازی شطرنج برای کودکان فرصت خوبی است تا مهارت های تصمیم گیری و استراتژیک خود را توسعه دهند. کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" با ارائه تمرین ها و مفاهیم پایانی شطرنج، به کودکان کمک می کند تا این مهارت ها را در قالب بازی های شطرنج تمرین کنند.

افزایش تمرکز و حافظه: بازی شطرنج نیازمند تمرکز و حافظه قوی است. خواندن و تمرین با کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به کودکان کمک می کند تا تمرکز خود را تقویت کرده و حافظه خود را تقویت کنند.

به طور کلی، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به کودکان امکان می دهد تا اصول و مفاهیم پایانی شطرنج را به طور جامع و کاربردی یاد بگیرند، مهارت های شطرنجی خود را تمرین کنند و توانایی های کاربردی را برای بازی شطرنج بهبود بخشند.


معایب کتاب شطرنج آخر بازی در شطرنج چیست؟

مانند هر کتابی، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" هم ممکن است برخی از معایب زیر را داشته باشد:

پیش نیازهای شطرنجی: این کتاب برای کودکانی که با اصول پایه ای شطرنج آشنا هستند و قبلاً بازی شطرنج بازی کرده اند، طراحی شده است. بنابراین، برای کودکانی که هنوز با اصول ابتدایی شطرنج آشنا نیستند، ممکن است دشوار باشد و نیاز داشته باشند ابتدا اصول پایه ای را یاد بگیرند و سپس به این کتاب برگردند.

محدود به پایان بازی ها: همانطور که از عنوان کتاب پیداست، این کتاب تنها به موضوع پایان بازی ها اختصاص دارد و به بررسی میان بازی ها و اوایل بازی ها نمی پردازد. بنابراین، اگر کودکان قصد دارند تمامی مراحل بازی شطرنج را یاد بگیرند، به کتاب های دیگری نیاز خواهند داشت.

محدود به سبک نویسنده: سبک نوشتاری نویسنده ممکن است به برخی از کودکان جذابیت نداشته باشد و به دلیل استفاده از اصطلاحات تخصصی و توصیفات فنی، برای برخی از کودکان مشکل باشد.

محدود به یک نویسنده: این کتاب توسط یک نویسنده به نام Karsten Muller نوشته شده است و از دیدگاه های دیگر نویسندگان یا اساتید شطرنج پوشش نمی دهد. بنابراین، اگر کودکان قصد دارند نظرات و رویکردهای مختلفی درباره پایان بازی ها بشنوند، به منابع دیگری نیز نیاز خواهند داشت.

همچنین، برخی از معایب دیگر کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" می تواند عبارت باشد از:

ممکن است چالش برانگیز برای برخی از کودکان: پایان بازی ها به طبیعت خود ممکن است پیچیده و چالش برانگیز باشند و برای برخی از کودکان، ممکن است سخت باشد تا به طور کامل مفاهیم پیچیده پایان بازی ها را درک کنند.

محدودیت در تمرین عملی: این کتاب بیشتر یک راهنمای تئوری است و برای تمرین عملی، کودکان نیاز دارند بازی های شطرنج پایانی بیشتری انجام دهند تا مهارت های خود را بهبود ببخشند. بدون تمرین عملی و بازی های فعلی، ممکن است این کتاب کمتر اثربخش باشد.

ممکن است قدیمی باشد: این کتاب در سال 2003 منتشر شده است و با توجه به تغییرات و تطورات ممکن است برخی از مطالب و مفاهیم آن در حال حاضر قدیمی و غیربه روز باشند.

بنابراین، همچنان که هر کتابی، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" هم ممکن است معایبی داشته باشد که باید در نظر گرفته شوند. برای انتخاب بهترین کتاب های شطرنج برای کودکان، می توانید نظرات کاربران دیگر، نظرات متخصصان، و منابع دیگر را مورد بررسی قرار دهید و با توجه به نیازها و سطح آموزشی کودک خود، انتخاب کنید.

نویسنده کتاب آخر بازی در شطرنج چه کسی است؟

نویسنده کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان"، که به انگلیسی "Chess Endgames for Kids" نوشته شده است، کارستن مولر (Karsten Müller) است. او یک بازیکن حرفه ای شطرنج اهل آلمان است و بیشتر به خاطر تخصصش در زمینه ی پایان بازی ها (endgames) و کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه نوشته است، شناخته می شود. کارستن مولر معلم شطرنج، نویسنده، و برنامه نویس است و در زمینه های مختلفی از جمله تکنیک های پایانی، تاکتیک های شطرنج، و استفاده از نرم افزارهای شطرنجی تخصص دارد. او تعداد زیادی کتاب در زمینه شطرنج برای کودکان و بزرگسالان نوشته است که به عنوان منابع آموزشی و مرجع برای بازیکنان شطرنج در سراسر جهان شناخته شده است.

کارستن مولر در طول سال ها به عنوان یک مربی و مربی شناخته شده است و کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" (Chess Endgames for Kids) از جمله کتاب هایی است که به تدریس و آموزش شطرنج به کودکان اختصاص دارد. او به کاربردن روش های تدریسی جذاب و تعاملی برای کمک به کودکان برای یادگیری مفاهیم پایان بازی ها علاقه مند است. این کتاب با استفاده از طرح ها و تمرین هایی ساده و قابل فهم، به کودکان کمک می کند تا مفاهیم پایان بازی ها را درک کرده و مهارت های مورد نیاز برای بازی در این مرحله از بازی شطرنج را بهبود بخشند. نویسنده به طور خلاقانه از ایده ها و نمونه های جالبی برای توضیح مفاهیم پایان بازی ها استفاده می کند تا بازیکنان جوان را در مسیر یادگیری بهتر و ارتقای مهارت هایشان همراهی کند.

علاوه بر آن، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" از برخورداری از ویژگی هایی نیز برای جذب کودکان به طور خاص برخوردار است. برخی از مزایا و ویژگی های این کتاب عبارتند از:

زبان ساده و قابل فهم: کتاب توسط کارستن مولر با زبانی ساده و قابل فهم برای کودکان نوشته شده است، که این امر به آن ها امکان می دهد تا مفاهیم پایان بازی ها را به راحتی درک کنند.

استفاده از تمرین ها و طرح ها: کتاب شامل تمرین ها و طرح های جالب و آموزنده است که کودکان را به یادگیری مفاهیم پایان بازی ها ترغیب می کند و آن ها را به صورت عملی در بازی های واقعی شطرنج به کار می برد.

تمرکز بر مفاهیم کلیدی: کتاب بر مفاهیم کلیدی پایان بازی ها تمرکز دارد و به کودکان کمک می کند تا مفاهیم اساسی مانند تبدیل پیاده به وزیره، مفهوم عملکرد شاه، پیشروی پیاده، و مفاهیم دیگر را درک کنند.

استفاده از مثال ها و بازی های واقعی: کتاب از مثال ها و بازی های واقعی استفاده می کند تا کودکان را با برخی از مواقع واقعی بازی شطرنج و راه حل های مربوط به پایان بازی ها آشنا کند.

تمرکز بر جذابیت و سرگرم کنندگی: کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" با استفاده از تمرین ها، طرح ها و مثال های جالب و آموزنده، سعی دارد کودکان را به جذب کند و از آن ها استقبال کند. این کتاب به صورت تعاملی و سرگرم کننده برای کودکان طراحی شده است، تا بتواند آن ها را درگیر و مشتاق یادگیری کند.

توجه به مراحل پیشرفته: علاوه بر مباحث پایه، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به مرور در مفاهیم پیشرفته تر پایان بازی ها نیز پرداخته و به کودکان امکان می دهد تا در سطوح بالاتر شطرنج پیشرفت کنند.

تمرین های تکراری: کتاب شامل تمرین های تکراری است که به کودکان این امکان را می دهد تا مهارت های خود را در حل پایان بازی ها بهبود دهند و به طور مستداوم تمرین کنند.

توجه به استراتژی ها و تکتیک ها: کتاب به بررسی استراتژی ها و تکتیک های مرتبط با پایان بازی ها می پردازد، که به کودکان کمک می کند تا بهترین راه ها برای حل پایان بازی ها را درک کنند.

مطالب بصری: کتاب شامل نمودارها، نمایه ها و تصاویر بصری است که به کودکان کمک می کند تا بهتر مفاهیم را درک کنند و ایده ها را بهتر بصورت تصویری دریافت کنند.

پرورش استعداد شطرنجی: استفاده از این کتاب می تواند به پرورش استعداد شطرنجی کودکان کمک کند، زیرا مفاهیم پایان بازی ها از جمله مهارت های اساسی و ضروری در بازی شطرنج است.

در کل، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" به دلایل فوق می تواند یک منبع جذاب و آموزنده برای کودکان علاقه مند به شطرنج باشد. با استفاده از این کتاب، کودکان می توانند مهارت های خود را در حل پایان بازی ها بهبود داده و بهترین راه ها برای برنده شدن در بازی های شطرنج را بیاموزند. این کتاب می تواند یک راهنمای عالی برای کودکان باشد تا به طور سرگرم کننده و جذاب، تکنیک ها و استراتژی های پایان بازی ها را یاد بگیرند و در مسیر پیشرفت شطرنجی شان پیشرو باشند.

به طور خلاصه، کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" با داشتن محتوای تعاملی، متنوع و تمرین های تکراری، می تواند به کودکان کمک کند تا بازی شطرنج را به طور کامل درک کنند و در بهبود مهارت های شطرنجی شان پیشرفت کنند. این کتاب می تواند یک منبع ارزشمند برای کودکان علاقه مند به شطرنج و همچنین مربیان و والدین باشد که می خواهند کودکان خود را در یادگیری شطرنج همراهی کنند.

سوالات مهم

در ادامه سوالات مهم شطرنجی درباره این کتاب پاسخ داده شده است :

موضوع کتاب چیست؟
کتاب "شطرنج: اندیشه های پایانی برای کودکان" درباره ی پایان بازی ها در شطرنج است. این کتاب به کودکان کمک می کند تا با تکنیک ها، استراتژی ها و تمرین های مربوط به پایان بازی ها آشنا شوند و بتوانند در این مرحله از بازی های شطرنج بهبود یابند.
نویسنده این کتاب چه تجربه هایی در زمینه شطرنج دارد؟
نویسنده این کتاب، Karsten Muller، یک مربی و بازیکن حرفه ای شطرنج با تجربه است. او یکی از شطرنج بازان حرفه ای جهان بوده و در مسابقات بین المللی شرکت کرده است. همچنین، او به عنوان یک نویسنده و مربی شطرنج شناخته شده است و بیش از 30 کتاب درباره شطرنج نوشته است.
برای چه گروه سنی این کتاب مناسب است؟
این کتاب برای کودکان علاقه مند به شطرنج در گروه سنی کودکان و نوجوانان (معمولاً بین 8 تا 14 سال) مناسب است. محتوای کتاب به گونه ای است که برای این گروه سنی قابل درک و جذاب باشد و به آنها کمک کند تا مهارت های شطرنجی شان را بهبود بخشند.
چه موضوعاتی در این کتاب پوشش داده می شوند؟
این کتاب به تمامی جنبه های پایان بازی ها در شطرنج می پردازد و تکنیک ها و استراتژی های مختلفی در این کتاب پوشش داده می شوند، از جمله: شروع ها و اصول پایان بازی ها تمرین ها و تکنیک های اساسی در پایان بازی ها تمرین های مرتبط با مهره های واحد (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب، و پیاده) استراتژی های حرفه ای در پایان بازی ها نحوه برگزاری پایان بازی ها و استفاده از تکنولوژی در آن تمرین های عملی و مسائل تمرینی در پایان بازی ها اصول کلیدی پایان بازی های تیمی و چندبخشی آیا این کتاب به تصاویر یا نمودارها نیاز دارد؟ بله، این کتاب با تصاویر و نمودارها همراه است. تصاویر و نمودارها به کودکان کمک می کنند تا بهتر مفاهیم شطرنجی را درک کنند و در تمرین ها و تکنیک ها بهتر پیشرفت کنند.
آیا این کتاب برای مبتدی ها مناسب است؟
بله، این کتاب برای مبتدی ها نیز مناسب است. هرچند که موضوعاتی از تمرین ها و تکنیک ها ممکن است برای کودکانی که بازی شطرنج را تازه شروع کرده اند چالش برانگیز باشد، اما این کتاب به طور کامل تمامی مباحث را توضیح داده و با تدریج و زبان ساده و قابل درک به کودکان کمک می کند تا مهارت های شطرنجی شان را بطور کامل بیاموزند.
آیا این کتاب به تمرین ها و مسائل عملی پرداخته است؟
بله، این کتاب شامل تمرین ها و مسائل عملی برای تقویت مهارت های پایان بازی در شطرنج است. تمرین ها ومسائل عملی کتاب شامل مواردی مانند حل مسائل پایان بازی، تمرین های مختلف برای بهبود استراتژی ها، تمرین با مهره های واحد شطرنج (شاه، وزیر، رخ، فیل، اسب، و پیاده)، تکنیک های خاص در پایان بازی و تمرین های تیمی و چندبخشی را شامل می شود. این تمرین ها و مسائل عملی به کودکان کمک می کند تا اصول و تکنیک های پایان بازی را در عمل تمرین کنند و در بازی های واقعی بهبود یابند.
آیا این کتاب فقط برای کودکان است یا برای بزرگسالان هم مناسب است؟
این کتاب در اصل برای کودکان طراحی شده است، اما مفاهیم و تمرین های آن به گونه ای است که برای بزرگسالان نیز مناسب است. اگر بزرگسالی هستید و می خواهید مفاهیم پایان بازی در شطرنج را یاد بگیرید و تکنیک های بهبود بازی های پایانی خود را بهبود ببخشید، این کتاب نیز می تواند برای شما مفید باشد.
آیا این کتاب تنها برای بازیکنان حرفه ای است؟
نه، این کتاب برای بازیکنان حرفه ای و مبتدی ها همگی مناسب است. اصول و تکنیک های پایان بازی که در این کتاب آموزش داده می شوند، مهم برای هر بازیکن شطرنجی است، بدون وابستگی به سطح بازیکن. بازیکنان مبتدی تر می توانند اصول پایه ای را از این کتاب یاد بگیرند و با تمرین های عملی، بهبود پیدا کنند، و بازیکنان حرفه ای نیز می توانند از تکنیک های پیشرفته تر و استراتژی های پایان بازی که در این کتاب آموزش داده می شوند، بهره برداری کنند و مهارت های خود را بهبود بخشند.
آیا این کتاب به تمرین های عملی و تمرین های تیمی پرداخته است؟
بله، کتاب "اصول پایان بازی در شطرنج" تمرین های عملی و تمرین های تیمی را نیز پوشش می دهد. در این کتاب، علاوه بر تئوری و اصول پایه، تمرین هایی نیز ارائه شده است که کودکان و بازیکنان می توانند با حل آن ها و تمرین های تیمی، مهارت های خود را بهبود بخشند و بهترین استراتژی ها و تکنیک های پایان بازی را در مسابقات واقعی اعمال کنند.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آخر بازی در شطرنج

آخر بازی در شطرنج

نویسنده : Karsten Muller

مترجم: محمد خیر خواه ثایت قدم

ناشر: شباهنگ

سال انتشار: 1395

تعداد صفحات: 140

دانلود کتاب آخر بازی در شطرنج (مقدمه و فهرست)

توجه : این کتاب در صورتی که در ماه های آینده تجدید چاپ شود حداقل 630000 ریال قیمت خواهد داشت.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند:

دانلود

آخر بازی در شطرنج کارستن مولر

معرفی و مروری بر کتاب آخر بازی در شطرنج کارستن مولر

دانلود (485.7k)