پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

فیده مخفف چیست؟

فیده مخفف Fédération Internationale des Échecs می باشد و نشان دهنده فدراسیون جهانی شطرنج می باشد. این فدراسیون مسئول اداره رقابت های شطرنج در سطح بین المللی است.