صفحه و مهره شطرنج سمند

محصول جدید

عنوان : صفحه و مهره شطرنج سمند

اندازه صفحه: 42 در 42 سانتی متر

اندازه خانه ها: 4/5 در 4/5 سانتی متر

ارتفاع شاه: 8/7

اتفاع وزیر: 7/3

1,900,000 ریال

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

صفحه و مهره شطرنج سمند

صفحه و مهره شطرنج سمند

اندازه صفحه: 42 در 42 سانتی متر

اندازه خانه ها: 4/5 در 4/5 سانتی متر

ارتفاع شاه: 8/7

اتفاع وزیر: 7/3

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: