نرم افزار Mega Database 2015 نمایش بزرگتر

نرم افزار Mega Database 2015

محصول جدید

عنوان : نرم افزار Mega Database 2015
شابک : 9783866814523

Mega Database یک نرم افزار ضروری برای کسانی است که میخواهند شطرنج باز حرفه ای شوند زیرا این برنامه شامل اطلاعات تمام بازی های داخلی و خارجی میباشد. اطلاعات تمامی مسابقات رسمی برای آشنایی با روند بازی بازیکنان حرفه ای در این برنامه در اختیار شما قرار دارد.

500,000 ریال

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

نرم افزار Mega Database 2015

نرم افزار Mega Database 2015

Mega Database یک نرم افزار ضروری برای کسانی است که میخواهند شطرنج باز حرفه ای شوند زیرا این برنامه شامل اطلاعات تمام بازی های داخلی و خارجی میباشد. اطلاعات تمامی مسابقات رسمی برای آشنایی با روند بازی بازیکنان حرفه ای در این برنامه در اختیار شما قرار دارد.

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: