نرم افزار Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav

محصول جدید

عنوان : نرم افزار Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav

نرم افزار Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav به همراه نرم افزار Powerbase 2021 - Slav and Semi-Slav ارائه شده است که شامل:

1030 بازی تشریح شده که این بازیها شامل نظرات بسیاری با سطح بالا هستند. 

جزییات بیشتر

600,000 ریال

اطلاعات بیشتر

نرم افزار شطرنج : Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav

این پاوربوک بر اساس بیش از 1.8 میلیون بازی که تنها 5 درصد آنها توسط انسان انجام می شود در حوزه های مربوط به اسلاو و نیمه اسلاو گردآوری شده اند واز آن می توان نتیجه‌گیری‌های آماری جالبی  گرفت، زیرا در جایی که تئوری انسانی تنها ده‌ها بازی را ارائه می‌کند، پاوربوک‌ها اغلب به هزاران عدد می‌رسند.

نرم افزار Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav به همراه نرم افزار Powerbase 2021 - Slav and Semi-Slav ارائه شده است که شامل:

1030 بازی تشریح شده است که این بازیها شامل نظرات بسیاری با سطح بالا هستند. بازیکنان برتر مانند کارلسن (3 بازی مشروح)، آناند (5)، آرونیان (7)، کاروانا (3)، دودا (2)، فیروزجا (1)، گیری (5)، هاریکریشنا (1)، یاکوونکو (3) ، کریاکین (1)، کرامنیک (4)، ناوارا (3)، پونوماریوف (1)، راجابوف (3)، سو (1) و ووتاشک (1) بازی های خود را تحلیل کرده اند که توضیحات اسلاو یا نیمه به آن اضافه شده است. -کارشناسان اسلاو مانند میکال کراسنکو (139) و دوریان روگوزنکو (107).

 در مجموع پایگاه داده شامل 10610 بازی است که در آنها میانگین امتیاز بازیکنان حداقل 2620 بود (به جز بازی های تشریح شده یا بازی هایی که توسط متخصصان انجام می شود).

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

نرم افزار Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav

نرم افزار Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav

نرم افزار Powerbook 2021 - Slav and Semi-Slav به همراه نرم افزار Powerbase 2021 - Slav and Semi-Slav ارائه شده است که شامل:

1030 بازی تشریح شده که این بازیها شامل نظرات بسیاری با سطح بالا هستند. 

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: