مجموعه کتاب های درسنامه شطرنج ساسان ربیعی نمایش بزرگتر

مجموعه کتاب های درسنامه شطرنج ساسان ربیعی

محصول جدید

عنوان : مجموعه کتاب های درسنامه شطرنج ساسان ربیعی

این پک کاملا  ویژه شامل تمامی کتاب های زیر است :

1-درسنامه شطرنج سطح آمادگی جلد اول.

2درسنامه شطرنج سطح آمادگی جلد دوم.

3- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد اول.

4- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد دوم.

5-درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد سوم.

6- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد چهارم.

7- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد پنجم.

8-درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد ششم . 

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

9,300,000 ریال

اطلاعات بیشتر

این پک کاملا  ویژه شامل تمامی کتاب های زیر است :

1-درسنامه شطرنج سطح آمادگی جلد اول.

2درسنامه شطرنج سطح آمادگی جلد دوم.

3- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد اول.

4- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد دوم.

5-درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد سوم.

6- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد چهارم.

7- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد پنجم.

8-درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد ششم

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

مجموعه کتاب های درسنامه شطرنج ساسان ربیعی

مجموعه کتاب های درسنامه شطرنج ساسان ربیعی

این پک کاملا  ویژه شامل تمامی کتاب های زیر است :

1-درسنامه شطرنج سطح آمادگی جلد اول.

2درسنامه شطرنج سطح آمادگی جلد دوم.

3- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد اول.

4- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد دوم.

5-درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد سوم.

6- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد چهارم.

7- درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد پنجم.

8-درسنامه شطرنج سطح مقدماتی جلد ششم . 

30 محصولات مشابه در شاخه های مختلف: