پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چطور شطرنج حرفه ای بازی کنیم

تا آنجا که ممکن است سوارها را نزدیک به مرکز قرار دهیم و تا جایی که ممکن است فضای بیشتری را کنترل کنیم .

سعی کنیم از تنها شدن پیاده ها جلوگیری کنیم اگر پیاده ای عقب بماند ضعف محسوب میشود.قبل از حمله مرکز را کنترل نماییم و سعی کنیم که پیاده های خود را در مرکز قرار دهیم با رعایت چندین نکات میتوانیم حرفه ای شطرنج را بازی کنیم.

سایر مطالب پیشنهادی :