پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

بازی شطرنج در کجا به وجود آمد

نظرات مختلفی در مورد تاریخچه این بازی وجود دارد. تعدادی بر این باورند که این بازی متعلق به هند، یونان، بابِل، مصر، سکا، یهود، اعراب، انگلستان و چین است. البته بیشترین توافق نظر بر روی کشور هند می باشد. شطرنج در هندوستان به نام "چاتورانگا" شناخته می شد و بعد از هند وارد ایران و کشورهای عربی شد و سپس در اروپا رواج پیدا کرد و دچار تغییراتی شد به شکلی که امروزه مشاهده می کنیم.

سایر مطالب پیشنهادی :