پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج در المپیک وجود دارد

شطرنج تا سال ۲۰۰۰ در کجا وجود نداشت اما از سال ۲۰۰۰ در هر المپیکی سعی برآن شد که بازی شطرنج با ورود کند در بسیاری از کشورها در میزبانی المپیک سعید برگزاری مسابقات شطرنج نیز داشته اند آخرین اخبار روسیه قصد دارد شطرنج را در المپیک زمستانی خود جای دهد

سایر مطالب پیشنهادی :