پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چند حرکت دارد

بازی شطرنج با توجه به مهره های متفاوت و حرکت خاص هر مهره حرکات زیادی را شامل می شود که در صورت کلی در بازی شطرنج تقریبا ۱۰ به توان ۱۲۰ حرکت برای مهره‌ها پیش بینی شده است و حتی امکان  تعداد بیشتری حرکت نیز پیش بینی شده است که عدد بسیار بزرگی تولید میکند.

سایر مطالب پیشنهادی :