فیلم شطرنج بازان

محصول جدید

عنوان : فیلم شطرنج بازان

نام فیلم : شطرنج بازان

نام هندی: Shatranj Ke Khilari 

کشور تولید کننده: هندوستان

کارگردان: Satyajit Ray

سال انتشار: 1977

جزییات بیشتر

500,000 ریال

اطلاعات بیشتر

شطرنج بازها   shatranj ke khilari یک فیلم هندی ساخت  1977 است که توسط ساتیجیت ری  بر اساس داستان کوتاهی از منشی پریم چاند با همین نام کارگردانی  شده است.  فیلم در 1856 در آستانه شورش هند در سال 1857 تنظیم شده است.بریتانیا در حال برنامه ریزی برای ضمیمه کردن ایالت آواد هندوستان است .  در این فیلم  زندگی روزانه دو مرد ثروتمند که به شطرنج اختصاص‌داده شده‌اند در مقابل سابقه مقامات شرکت بریتانیای  شرقی هند، تاریخ روابط آن با حاکم هندی ، و از خودگذشتگی حاکم و هم  عمل کردن به امور مذهبی و هم به دنبال لذت بردن از آن ،  ارائه شده‌است . 

Lighter, Secondary Text

The small element is used to create a lighter, secondary text in any heading:

h1 heading secondary text

h2 heading secondary text

h3 heading secondary text

h4 heading secondary text

h5 heading secondary text
h6 heading secondary text

Striped Rows

The .table-striped class adds zebra-stripes to a table:

FirstnameLastnameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryMoemary@example.com
JulyDooleyjuly@example.com

Bootstrap Tutorial

Bootstrap is the most popular HTML, CSS, and JS framework for developing responsive, mobile-first projects on the web.

This is some text.

This is another text.

This is some text.

This is another text.

Well Size

Small Well
Normal Well
Large Well

Alerts

Success! This alert box could indicate a successful or positive action.
Info! This alert box could indicate a neutral informative change or action.
Warning! This alert box could indicate a warning that might need attention.
Danger! This alert box could indicate a dangerous or potentially negative action.

Alert Links

Add the alert-link class to any links inside the alert box to create "matching colored links".

Success! You should read this message.
Info! You should read this message.
Warning! You should read this message.
Danger! You should read this message.

Animated Alerts

The .fade and .in classes adds a fading effect when closing the alert message.

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.
× Info! This alert box could indicate a neutral informative change or action.
× Warning! This alert box could indicate a warning that might need attention.
× Danger! This alert box could indicate a dangerous or potentially negative action.

Alerts

The a element with class="close" and data-dismiss="alert" is used to close the alert box.

The alert-dismissible class adds some extra padding to the close button.

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.
× Info! This alert box could indicate a neutral informative change or action.
× Warning! This alert box could indicate a warning that might need attention.
× Danger! This alert box could indicate a dangerous or potentially negative action.

Button Groups - Set Sizes

Add class .btn-group-* to size all buttons in a button group.

Large Buttons:

Default Buttons:

Small Buttons:

Extra Small Buttons:

Justified Button Groups

To span the entire width of the screen, use the .btn-group-justified class:

Nesting Button Groups

Nest button groups to create drop down menus:

Glyphicon Examples

Envelope icon:

Envelope icon as a link:

Search icon:

Search icon on a button:

Search icon on a styled button:

Print icon:

Print icon on a styled link button: Print

Progress Bar With Label

70%

Colored Progress Bars

The contextual classes colors the progress bars:

40% Complete (success)
50% Complete (info)
60% Complete (warning)
70% Complete (danger)

Striped Progress Bars

The .progress-bar-striped class adds stripes to the progress bars:

40% Complete (success)
50% Complete (info)
60% Complete (warning)
70% Complete (danger)

Animated Progress Bar

The .active class animates the progress bar:

40%

Stacked Progress Bars

Create a stacked progress bar by placing multiple bars into the same div with class .progress:

Free Space
Warning
Danger

Pager

The .previous and .next classes align each link to the sides of the page:

List Group With Badges

  • New 12
  • Deleted 5
  • Warnings 3

Active Item in a List Group

List Group With Contextual Classes

  • First item
  • Second item
  • Third item
  • Fourth item

Linked Items With Contextual Classes

Move the mouse over the linked items to see the hover effect:

List Group With Custom Content

First List Group Item Heading

List Group Item Text

Second List Group Item Heading

List Group Item Text

Third List Group Item Heading

List Group Item Text

Panel Footer

Panel Heading
Panel Content

Panel Group

The panel-group class clears the bottom-margin. Try to remove the class and see what happens.

Panel Header
Panel Content
Panel Header
Panel Content
Panel Header
Panel Content

Panels with Contextual Classes

Panel with panel-default class
Panel Content
Panel with panel-primary class
Panel Content
Panel with panel-success class
Panel Content
Panel with panel-info class
Panel Content
Panel with panel-warning class
Panel Content
Panel with panel-danger class
Panel Content

Simple Collapsible

Click on the button to toggle between showing and hiding content.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Collapsible Panel

Click on the collapsible panel to open and close it.

Panel Body

Accordion Example

Note: The data-parent attribute makes sure that all collapsible elements under the specified parent will be closed when one of the collapsible item is shown.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

فیلم شطرنج بازان

فیلم شطرنج بازان

نام فیلم : شطرنج بازان

نام هندی: Shatranj Ke Khilari 

کشور تولید کننده: هندوستان

کارگردان: Satyajit Ray

سال انتشار: 1977

9 محصولات مشابه در شاخه های مختلف:

خریداران این محصول، این کالاها را نیز خریده اند: