پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

گیوتین اختراع کدام کشور است؟

گیوتین اختراع کشور فرانسه است و ریشه های آن به اواخر سال 1789 در فرانسه برمی گردد.

در آن زمان دکتر جوزف ایگناس گیوتین پیشنهاد کرد که دولت فرانسه روش ملایم تری برای مجازات اعدام در پیش گیرد.

اگرچه وی شخصا مخالف مجازات اعدام بود اما استدلال می کرد که سربریدن توسط یک ماشین از سربریدن توسط شمشیر و تبر انسانی تر و برابر طلبانه تر است.

او بر تولید نمونه اولیه نظارت کرد و دستگاه گیوتین توسط دکتر فرانسوی آنتوان لوئیس طراحی و توسط سازنده آلمانی توبیاس اشمیت ساخته شد.

منبع : history.com

سایر مطالب پیشنهادی :