پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


آیا پل مورفی دچار پارانویا شده بود؟

آخرین سالهای زندگی او با بیماری روانی در مرز پارانویا همراه بود. او از بی اعتمادی ، وسواس و توهم رنج می برد و رفتارهای نامنظمی از خود نشان می داد. بازیکن دیگری که علائم مورفی را داشت فیشر بود که علائم بیماری روانی مشابه با بیماری مورفی را نشان داد.

سایر مطالب پیشنهادی :