پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

پتروسیان چه گشایش هایی هایی انجام داد؟

پتروسیان یک متخصص در دفاع هندی شاه بود و اغلب اینگونه بازی می کرد که امروزه به عنوان سیستم پتروسیان شناخته می شود: 1. d4 Nf6 2. c4 g6 3.