پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

از مهره های شطرنج

مهره های شاه، وزیر، فیل، اسب، رخ و پیاده (سرباز) از مهره های شطرنج هستند. از مهره های شطرنج مهره های شاه، وزیر، فیل، اسب و رخ برای بازیکن سفید در عرض اول و مهره های پیاده برای بازیکن سفید در عرض دوم قرار می گیرد. به همین صورت از مهره های شطرنج مهره های شاه، وزیر، فیل، اسب و رخ برای بازیکن سیاه در عرض هشتم و مهره های پیاده یا سرباز برای بازیکن سیاه در عرض هفتم قرار می گیرد.

اگر علاقه مند به یادگیری اصولی شطرنج هستید شما را به دیدن بهترین کتاب های یادگیری مقدمات و اصول شطرنج در لینک زیر دعوت می کنیم :

برترین کتاب های سطح مبتدی در شطرنج

سایر مطالب پیشنهادی :