پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها


Deep Blue شرکت IBM ، چه کرد؟

Deep Blue یک کامپیوتر شطرنج بود که توسط IBM ساخته شد و اولین کامپیوتری بود که هم در یک بازی شطرنج و هم در یک مسابقه شطرنج در مقابل یک قهرمان جهان تحت کنترل منظم زمان پیروز شد.

سایر مطالب پیشنهادی :