پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا می توان شطرنج را در زندگی به کار برد؟

شطرنج یک بازی استراتژیک است و وقتی یک شطرنج باز معمولی شروع به پیشرفت در بازی خود می کند، تبدیل به یک درس پیچیده در زندگی می شود. بازی تمرکز، تغییرات و شوخ طبعی. شطرنج درس های زیادی دارد که اگر دقت کنیم می تواند به ما بیاموزد. درس های زندگی را می توان از شطرنج آموخت.

سایر مطالب پیشنهادی :