پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

استادان بزرگ چگونه شطرنج می خوانند؟

آنها عموماً کتاب ها را مطالعه می کنند، تئوری ها و خط گشایشی و غیره را به یاد می آورند. آنها شخص خاصی را دارند که به آنها بگوید چه کاری انجام دهند. برای تسلط بر شطرنج نیاز به زمان و کار سخت است. اگر مسیر اشتباهی را انتخاب کنید، ممکن است هرگز به هدف خود نرسید.

سایر مطالب پیشنهادی :