پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج حرکت سرباز چگونه است

پیاده یا سرباز کم ارزش ترین مهره شطرنج است و توانایی حرکت آن محدود است و اگر جلوی راهش گرفته نباشد فقط می تواند یک خانه به جلو حرکت کند اما به سمت عقب هرگز. پیاده در اولین حرکتش می تواند به انتخاب خود یک یا دو حرکت جلو آید.

در بازی شطرنج حرکت سرباز چگونه است

پیاده ها فقط به صورت مورب می توانند مهره حریف را بزنند البته اگر فقط یک خانه با او فاصله داشته باشند. یک نکته ضروری در مورد پیاده ها این است که آنها تنها مهره ای هستند که اگر به عرض آخر برسند می توانند ترفیع درجه پیدا کنند و به اختیار خود به یکی از مهره های فیل، اسب، رخ و حتی وزیر ترفیع یابند.

سایر مطالب پیشنهادی :