پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا خواندن کتاب های شطرنج کمکی می کند؟

گرفتن یک کتاب و خواندن آن بازی شما را بهتر نمی کند. گرفتن یک کتاب و در واقع عملی کردن آن، بسیار بهتر است. استفاده از آنچه کتاب ها پیشنهاد می کنند ممکن است موجب پیشرفت شما شود مگر اینکه آن را به درستی انجام ندهید. اکثر شطرنج بازانی که کتاب های زیادی دارند لزوماً بازیکنان خوبی نیستند یا حتی تا حد معینی پیشرفت نمی کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :