پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

سرباز در شطرنج چگونه حرکت میکند

توانایی حرکت سرباز بسیار کم است و ضعیف ترین مهره می باشد حرکت ان در شطرنج به نحوی است که اگر جلو ان مهره ای نباشد میتواند یک خانه به جلو حرکت کند.ولی در ابتدای بازی میتواند دو خانه حرکت کند.

سرباز در شطرنج چگونه حرکت میکند

سایر مطالب پیشنهادی :