پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

یک شطرنج باز با ریتینگ 1000 چقدر خوب است؟

1000: یک ریتینگ عادی برای بچه های مبتدی یا کوچک است.
1100: یعنی شخص قطعا قوانین را می داند.
1200: ریتینگی متوسط برای بزرگسالان مبتدی است.

ریتینگ 1300: یعنی آن شخص ممکن است صدها بازی انجام داده باشد و ممکن است دانش اولیه 2-3 بازه قبلی را داشته باشد.

سایر مطالب پیشنهادی :