پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

در بازی شطرنج پات به چه معناست

اغلب اوقات تساوی با پات کردن اشتباه گرفته می شود اما باید بدانید که پات کردن به معنی تساوی نیست و پات فقط یکی از 6 حالت تساوی است.

بازی شطرنج در 6 حالت به تساوی می رسد که عبارتند از: 1- نداشتن نیروی کافی برای مات کردن حریف 2- کیش دائم که یعنی حریف می تواند دائما شما را کیش کند اما توانایی مات کردن شما را ندارد. 3- پات در شطرنج یعنی شاه کیش نشده است اما هیچ مهره ای را هم برای حرکت ندارد. 4- تساوی توافقی بین طرفین 5- سه بار تکرار یک پوزیسیون یا حرکت نیز منجر به تساوی می شود 6- قانون 50 حرکت که به این معنی است که اگر طی 50 حرکت مهره ای گرفته یا زده نشده باشد و یا پیاده ای حرکت نکرده باشد می توان ادعای تساوی کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :