پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا شطرنج کلاسیک اینقدر طولانی است؟

ایده چنین کنترل های طولانی این است که به ما زمان بدهند تا بهترین تصمیم ممکن را بگیریم. در کنترل های کلاسیک، هر طرف 3 ساعت فرصت فکر کردن دارد، بنابراین استفاده از 30 دقیقه در یک حرکت اصلاً بی سابقه نیست.

سایر مطالب پیشنهادی :