پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه در شطرنج شکست ناپذیر شویم

آنچه در شطرنج مهم است قرار گرفتن مهره ها در بهترین جا می‌باشد.
اصولی که در ابتدای بازی باید بر اساس آنها نسبت به انتخاب حرکات اقدام کرد عبارت است از: کنترل مرکز، گسترش بی درنگ سوارها، هماهنگی بین سوارها و پیاده ها و قلعه گرفتن شاه.
اگر پیاده ها مسیر را مسدود نکرده باشند فیل در وضعیت اولیه ی خود می تواند چندین خانه را کنترل نماید در صورتی که اسب تنها خانه های همجوار را کنترل کرده و مسیر طولانی تری تا رسیدن به مرکز میدان دارد و از پویایی کمتری برخوردار است.
برای بازی شطرنج و چیدن مهره ها به دو وسیله صفحه شطرنج و مهره ها نیاز داریم صفحه شطرنج از ۶۴ خانه ۳۲ خانه آن سیاه و ۳۲ خانه آن سفید است. صفحه شطرنج باید استاندارد باشد .

سایر مطالب پیشنهادی :