پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج حرام است؟

درباره اینکه آیا شطرنج حلال است یا حرام بیشتر علما نظر به این دارند که اگر به عنوان آلات قمار استفاده نشود و بر سر آن شرطبندی نشود حرام نیست.

اگرچه تعداد بسیار کمی آن را از آلات قمار می دانند و به این دلیل می گویند حتی اگر با آن قمار نشود و شرطبندی هم روی آن نشود چون از آلات قمار است حرام است.

سایر مطالب پیشنهادی :