پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه شطرنج بچینیم

تعداد مهره ها ۳۲ عدد میباشد که ۱۶ مهره آن سیاه و ۱۶مهره سفید دارد.
می‌توان مهره های شطرنج را به انواع زیر تقسیم کرد:
۸عدد پیاده و دو عدد رخ و دو عدد اسب و دو عدد فیل و یک وزیر و یک شاه
رخ ها در گوشه صفحه اسب ها کنار رخ ها و فیل ها کنار اسب ها هستند و وزیر در خانه همرنگ در ستون d و شاه در خانه غیر همرنگ در ستون a قرار میگیرند. بازی با حرکت بازیکن سفید شروع میشود.

چگونه شطرنج بچینیم

سایر مطالب پیشنهادی :