پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج چه فایده ای دارد

از فواید شطرنج کمک به کارکرد بهتر مغز تصمیم گیری آنی و اجرای تکنیک و تاکتیک ها که راه حل شرایط خاصی را می طلبد. کسانی که بازی شطرنج را در اولویت بازی و ورزش خود قرار داده اند انسان های خلاق و متمرکزتری میباشند.

سایر مطالب پیشنهادی :