پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج بازان چگونه فکر می کنند؟

شطرنج بازان وقتی که زمان زیادی برای فکر کردن دارند، بسیار دقیق و آگاهانه فکر می کنند. شطرنج بازان قوی سریعتر فکر نمی کنند بلکه بهتر فکر می کنند. با داشتن مهره ها و الگوهای متنوع حرکتی، آنها مجبور نیستند به دلیل دانش خود از الگوها سریعتر فکر کنند.

سایر مطالب پیشنهادی :