پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج کی اختراع شد

محققان و صاحب نظران در مورد پاسخ به اطلاعات دقیقی را کسب نکردند و به نظر آنها شطرنج از هندوستان برای اولین بار اختراع شده است و بعدها در دهه ۵۰ میلادی در اروپا با قوانینی که امروزه برای همه شناخته شده تغییر پیدا کرده و به شکل امروزی خود در آمده است.

سایر مطالب پیشنهادی :