پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا بازی شطرنج روزانه است؟

بله، بازی روزانه به مدیریت اضطراب و سایر احساسات سرکش کمک می کند. تقویت مهارت های تفکر انتقادی شطرنج توانایی این تفکر را بهبود می بخشد. در برخی موارد، بهبود مهارت های تفکر انتقادی منجر به عملکرد بهتر در آزمون های استاندارد شده است.

سایر مطالب پیشنهادی :