پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج به انگلیسی چه می شود

شطرنج در ابتدا با نام چترنگ شناخته می‌شوند و این نام قدیمی این بازی است و در زبان انگلیسی از کلمه chess معادل شطرنج استفاده میشود و تقریبا در تمام زبان ها کلمه chess شناخته شده است بطوری که افرادی هستند که فکر میکنن ریشه این بازی از این مناطق برای اولین بار شناخته شده است.

سایر مطالب پیشنهادی :