پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

شطرنج مال کجاست

جواب این سوال زیاد واضح نیست چون به طور دقیق مشخص نیست که از چه کشوری سرچشمه گرفته است و لی یک سری بر این باورند که از هندوستان ابداع شده و افرادی دیگر معتقدند از ایران به سمت غرب و هندوستان رواج پیدا کرده است هرکشور طبق سلیقه بازیگران آن تغیراتی درشکل ظاهری ان اعمال کرده اند .امروزه شطرنج یک ورزش و بازی رسمی شناخته شده می باشد که طرفداران خاص خود را دارد.

سایر مطالب پیشنهادی :