پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا شطرنج یک بازی منصفانه است؟

شطرنج معمولاً یک "بازی منصفانه" بین سفید و سیاه در نظر گرفته می شود زیرا پوزیسیون گشایش مهره ها دارای تقارن آینه ای (بین بازیکنان) است. در عمل نیز به نظر می رسد که یک بازی منصفانه باشد زیرا از نظر ترکیبی پیچیده است، بنابراین اگر سفید برتری اولین حرکت را داشته باشد، تشخیص آن در بازی واقعی دشوار است.

سایر مطالب پیشنهادی :