پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا دفاع آلخین برای مبتدیان خوب است؟

دفاع آلخین برای مبتدیان نیست اما توصیه می شود مدتی آن را بازی کنید زیرا به موقعیت جالبی منجر می شود و می تواند در مورد نحوه بازی دفاعی نکات آموزنده بسیاری داشته باشد.

سایر مطالب پیشنهادی :