پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه lichess متقلبان را شناسایی می کند؟

بازی توسط یک موتور شطرنج قوی مانند Stockfish کنترل می شود. اگر درصد مشخصی از حرکات انجام شده توسط یک بازیکن با انتخاب اصلی موتور یکسان باشد، یا اگر میانگین خطای آن بازیکن در یک بازی در مقایسه با Stockfish بسیار کم باشد، بازیکن به طور خودکار به عنوان یک متقلب احتمالی علامت گذاری می شود.

سایر مطالب پیشنهادی :