پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چرا مورفی از شطرنج کنار رفت؟

مورفی با بازنشستگی موافقت نکرد و بیشتر جنگ را در سفر به پاریس، هاوانا و کوبا گذراند. با پایان جنگ ، وکیل مدافع وی موفق نشد و بازنشسته شد. او دچار افسردگی شد و ثروت بی شمار خانواده اش به او اجازه داد بیشتر ما بقی عمر خود را در بیکاری بگذراند.

سایر مطالب پیشنهادی :