پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا پیاده می تواند به اطراف حرکت کند؟

بعد از اینکه پیاده حرکت کرد پیاده می تواند در هر بار یک خانه پیش برود.

پیاده ها مجاز به حرکت به خانه های مجاور یا برگشت نیستند. فقط هنگام زدن پیاده حریف، پیاده 1 خانه به صورت مورب به جلو حرکت می کند.

پیاده تنها مهره ای است که نمی تواند همانند حرکت خود یا در امتداد حرکت خود (حرکت مستقیم) مهره ای از حریف را بزند.

منبع : jimmyvermeer.com

سایر مطالب پیشنهادی :