پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

زمانی که فقط شاه در شطرنج بماند چه اتفاقی می افتد؟

قانون 50 حرکت بیان می کند که اگر هر دو طرف 50 حرکت پیاپی بدون زدن مهره و یا حرکت پیاده داشته باشند بازیکن می تواند درخواست تساوی کند.

اگر از مهره های شما فقط مهره شاه روی صفحه باقی مانده باشد و به دلیل کیش بودن توسط مهره های حریف نتوانید آن را حرکت دهید می توانید درخواست پات داشته باشید.

منبع : quora.com

سایر مطالب پیشنهادی :