پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه در شطرنج بر مرکز مسلط می شوید؟

5 راه برای افزایش کنترل خود بر مرکز:
• برای خانه ایی در مرکز بجنگید.
• مهره های خود را به سمت مرکز حرکت دهید.
• مهره هایی از حریف، که مرکز را کنترل می کنند، خنثی کنید.
• مهره های دشمن را از مرکز بیرون کنید.
• یک پیاده کناری را با یک پیاده مرکزی تعویض کنید.

سایر مطالب پیشنهادی :