پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

مگنوس کارلسن چند بار با کاسپاروف بازی کرد؟

مگنوس کارلسن و گری کاسپاروف به ندرت مقابل یکدیگر بازی کرده اند. در حقیقت، تا آنجا که ما مطلع هستیم، فقط دو بار اتفاق افتاده است. البته به این دلیل است که کاسپاروف در سال 2005 بازنشسته شد و کارلسن تنها 14 ساله بود که بازی را ترک کرد.

سایر مطالب پیشنهادی :