پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه مانند میخائیل تال بازی کنید؟

برای بازی مانند تال، مهره های خود را طوری مانور دهید که نسبت مهره های دفاعی بیشتر باشد. تال این کار را حتی زمانی که هیچ ترکیب برنده واضحی وجود نداشت، انجام داد و نتیجه این بود که فشار و سختی دفاع مناسب، اغلب باعث شکست بازیکن مدافع می شد.

سایر مطالب پیشنهادی :