پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

هدف اصلی بازی شطرنج کدام است؟

هدف بازی مات کردن شاه حریف است ، به این ترتیب شاه مورد حمله فوری قرار می گیرد (کیش می شود) و راهی برای فرار از آن وجود ندارد. همچنین چندین روش وجود دارد که یک بازی می تواند با تساوی به پایان برسد. شطرنج ساختار یافته در قرن 19 بوجود آمد.

سایر مطالب پیشنهادی :