پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا مگنوس کارلسن می تواند کامپیوتر را ببرد؟

یک کامپیوتر می تواند میلیاردها امکان و میلیاردها موقعیت پیش رو را تجزیه و تحلیل کند. با وجود نبوغ شطرنج ، کارلسن نمی تواند با آن نوع قدرت تجزیه و تحلیل مقایسه شود. شاید بتواند در بازی ها یکبار رایانه را شکست دهد اما نمی تواند این کار را به طور مداوم انجام دهد.

سایر مطالب پیشنهادی :