پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چند استاد بزرگ شطرنج درسال 2020 وجود دارد؟

عناوین شطرنج توسط فدراسیون بین المللی شطرنج (FIDE) اعطا می شود. از لیست رتبه بندی FIDE در سپتامبر 2020 ، 1721 استاد بزرگ در جهان وجود دارد.