پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا دید سریع همان توانایی محاسبه است؟

نه، این دو با هم فرق دارند دید سریع توانایی تشخیص یک ایده تاکتیکی است اما محاسبه، کار کردن به عواقب آن ایده است.
در اینجا می بینید که چگونه دو بازیکن برتر جهان در یک راند قبلی چگونه طرفداران خود را گیج کردند:

آیا دید سریع همان توانایی محاسبه است؟


سیاه بازی میکند 13…a4.
پس از بازی، تماشاگران می خواستند بدانند چرا او از 13... ♗xa3 اجتناب کرد و چرا سفید این اجازه را داد.
طرفداران 14 ♖xa3 را دیده بودند؟ این قسمت آسان بود.
آنها همچنین به این نتیجه رسیده بودند که سیاه بعد از 14 bxc3 ♕c3 بسیار بهتر خواهد بود.
اما موقعیت به دلیل 14 ♗xh6 پیچیده تر است و ارزیابی آن نیاز به محاسبه دارد.
با این حال هیچ کدام از بازیکنان تا این حد نرسیدند و هیچ کدام 13…♗xa3!. را ندیده بودند و دید سریع آنها ناموفق بود.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :