پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

چگونه می توانید از آنپاسان استفاده کنید؟

شما می توانید مهره پیاده حریف را که در اولین حرکت خود دو خانه جلو آمده است و در کنار مهره پیاده شما قرار گرفته است بزنید.

با اینکار شما می توانید پیاده حریف را انگار که یک حرکت انجام داده است بزنید اما باید اینکار را بلافاصله بعد از حرکت پیاده حریف انجام دهید.

منبع : chess.stackexchange.com

سایر مطالب پیشنهادی :