پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا ویژگی های دیگری از یک بازیکن خوب وجود دارد که مشخص نباشد؟

بله، توانایی غلبه بر باخت. قبل از اینکه در شطرنج خوب شوید صدها بازی را خواهید باخت. شما نمی توانید اجازه دهید این موارد شما را نا امید کنید. سونیل ویرامانتری قبل از اینکه به دو پسرش بازی بیاموزد یک معلم شطرنج ماهر بود. او به یاد آورد که پسر کوچکترش، (ستاره آینده هیکارو ناکامورا) پس از این بازی چه واکنشی نشان داد.
Becerra – Nakamura
US Chess League 2009
1 e4 c5 2 ♘f3 ♘f6 3 e5 ♘d5 4 ♘c3 e6 5 ♘xd5 exd5 6 d4 ♘c6 7 dxc5 ♗xc5 8
♕xd5 d6 9 ♗c4 ♕e7? 10 ♗g5! f6 11 0-0-0!
اکنون 11…fxg5 12 exd6 بسیار بد است و همچنین 11…♘xe5 12 ♘xe5 dxe5 13 ♗b5 . ادامه بازی 11…dxe5 12 ♖he1.

آیا ویژگی های دیگری از یک بازیکن خوب وجود دارد که مشخص نباشد؟

این چیزی است که یک رهبری بزرگ در توسعه به نظر می رسد. تهدیدهایی مانند 13 ♘xe5!♘xe5 14 ♖xe5 تولید می کند! ♕xe5 15 ♕d8 mate
سیاه به 12 گمشده نگاه کرد...fxg5 13 ♘xe5! و ناامید کننده 12…♗e6 13 ♕xe6 ♕xe6 14♗xe6 fxg5 15 ♘xe5. تصمیم گرفت استعفا دهد.
"فکر می کنی او ناراحت بود؟" ویرامانتری به یاد آورد. او فقط خندید و گفت که دیگر تکرار نخواهد شد.
شما الزاما از هر بازی چیزی یاد نخواهید گرفت. معنی دارترین درس ها ممکن است در بازی هایی به دست بیاید که باعث شود با خود بگویید «دیگر این اتفاق نمی افته». پذیرش و درک این بازی ها یکی از عناصر استعداد واقعی شطرنج است.

منبع : کتاب 500 سوال و جواب شطرنجی نوشته اندرو سالتیس
ترجمه : ژیلا عبدی از تیم آچمز استور

سایر مطالب پیشنهادی :