پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا بازیکنان لایچس تقلب میکنند؟

Lichess یک سازمان غیرانتفاعی است که بیشتر توسط داوطلبان اداره می شود و زمانی که شما تقلب می کنید، زمان زیادی را هدر می دهید.
تقلب در لایچس ممنوع است.
در بازی های خود نباید هیچ گونه کمک خارجی دریافت کنید. شما نمی توانید از اینجین کامپیوتر برای ارزیابی پوزیسیون یا پیشنهاد حرکت و ... به هیچ وجه استفاده کنید.

سایر مطالب پیشنهادی :