پرفروش ترین‌ ها

اطلاعات

فراهم کننده‌ها

آیا شطرنج یک بازی آموزشی است؟

بازی شطرنج یک ابزار آموزشی عالی است.
مطالعات نشان داده است که بین یادگیری بازی شطرنج و عملکرد تحصیلی رابطه قوی وجود دارد.
یافته های دیگر در مکان های مختلف در سراسر ایالات متحده و کانادا نشان داده است که شطرنج منجر به بهبود نمره ها در آزمون های استاندارد شده ریاضی و خواندن می شود.

سایر مطالب پیشنهادی :